Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Internationell konferens till stöd för Syriens befolkning

Publicerad

Den 10 maj äger EU:s årliga konferens i Bryssel till stöd för civilbefolkningen i Syrien och grannländerna som drabbats av Syrienkonflikten rum.

Syftet med konferensen är att mobilisera stöd för en politisk lösning på konflikten och finansiellt stöd för det hjälparbete som sker i regionen. Mottagarna av biståndet är de miljontals civila som befinner sig i Syrien, flyktingar och värdsamhällen i grannländerna. Vid konferensen tillkännager Sverige ett initialt bidrag om 718 miljoner kronor till responsen för Syrienkrisen.

– I år är det särskilt viktigt att Sverige och EU visar den syriska befolkningen att vi fortsätter att stå på deras sida, trots det fokus som kriget i Ukraina oundvikligen tar, och att vi fortsätter våra ansträngningar för en politisk lösning på den syriska konflikten, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.   

Efter mer än elva år av kris är de humanitära behoven i Syrien idag större än någonsin tidigare. Sverige har under hela krisen varit en av de största bidragsgivarna, med mer än 3,8 miljarder kronor i finansiellt stöd till den humanitära responsen sedan 2011. Parallellt med detta har regeringens regionala strategi för att stärka den syriska befolkningens motståndskraft och överlevnadsförmåga genomförts sedan 2016. Strategin, som sträcker sig till och med 2023, omfattar totalt 3,2 miljarder kronor.

Syrienkonferensen, som samlar representanter från ett 50-tal länder, leds av den höge representanten Josep Borrell i närvaro av ett stort antal FN-företrädare och deltagare från det syriska civilsamhället. Sverige företräds vid konferensen av Jenny Ohlsson, statssekreterare hos biståndsministern.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf