Pressmeddelande från Miljödepartementet

Inför EU-ordförandeskap: Annika Strandhäll möter Tjeckiens miljöminister

Publicerad

Den 17 maj reser klimat- och miljöminister Annika Strandhäll till Prag för att tala på ett seminarium om cirkulär ekonomi och för att träffa Tjeckiens miljöminister Anna Hubáčková.

Under resan träffar Annika Strandhäll sin tjeckiska motsvarighet Anna Hubáčková för att bland annat diskutera samarbetet inför de båda ländernas kommande EU-ordförandeskap.

– Både Tjeckien och Sverige går snart in i ordförandeskapsrollerna i EU – därför blir det extra viktigt med ett nära samarbete länderna emellan, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll talar på seminariet The Swedish-Czech Circular Economy Forum, som är arrangerat av Business Sweden, Sveriges ambassad i Prag och det tjeckiska miljöministeriet. Seminariet ska leda till erfarenhetsutbyte och kunskap om svensk teknologi, som främjar omställningen till en cirkulär ekonomi, med tjeckiska intressenter.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Europeiska unionens råd är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar. Det är i rådet – eller ministerrådet som det kallas informellt – som EU-ländernas nationella ministrar träffas för att anta lagar och samordna politiken.

Sverige är ordförande i Europeiska unionens råd 1 januari–30 juni 2023. Innan dess har Tjeckien ordföranderollen 1 juli-31 december 2022. Frankrike är nuvarande ordförandeland, till och med 30 juni 2022.

Regeringens arbete med cirkulär ekonomi

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.