Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren tar emot EU-kommissionär Didier Reynders

Publicerad

Imorgon, torsdag den 12 maj, tar EU-ministern emot Didier Reynders, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. De kommer att träffas för ett bilateralt möte som efterföljs av ett panelsamtal på Europahuset.

Tid:
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Media är välkomna att delta efter panelsamtalet. För mer information och anmälan, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Samarbetet inom den Europeiska unionen bygger på gemensamma värderingar om respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, frihet, demokrati och jämlikhet. Under panelsamtalet diskuteras bland annat hur medlemsstaterna och EU-kommissionen kan slå vakt om dessa värden.

Panelsamtalet hålls på engelska och arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia