Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Handelspolitik för en ny era – presentation av den handelspolitiska rådsgruppens slutrapport

Publicerad

Den 18 maj deltar utrikeshandelsminister Anna Hallberg och medlemmar i den handelspolitiska rådsgruppen i ett seminarium. Vid seminariet presenteras gruppens slutrapport, med temat ”Handelspolitik för en ny era”.

Rapporten är ett resultat av gruppens överläggningar och utgör ett viktigt bidrag till Sveriges fortsatta deltagande i internationella policydiskussioner om hur handeln kan bidra till att skapa en bättre och mer hållbar värld.

– Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den turbulenta tid vi nu upplever har gjort det ännu mer angeläget att lyfta fram dessa frågor. Vi ser tydligt vikten av att stärka vår resiliens och diversifiera våra leveranskedjor samt vikten av nära handelsförbindelser med likasinnade länder. När många länder nu vänder sig inåt och vi ser ökade tecken på protektionism, är det viktigare än någonsin att stå upp för den öppna, fria och rättvisa handeln, säger Anna Hallberg.

Utrikeshandelsminister Hallberg initierade den handelspolitiska rådsgruppen 2020. Gruppen har sedan dess träffats fem gånger. Syftet med gruppen har varit att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter pandemin och att bidra med olika perspektiv inför framtidens handelspolitik. Målet är att stärka handeln som en drivkraft för förbättrad levnadsstandard, sysselsättning och hållbarhet.

Rapporten är inte nödvändigtvis den svenska regeringens ståndpunkt.

För ackreditering och intervjuförfrågningar, se separat pressinbjudan.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren

Medlemmarna i den handelspolitiska rådsgruppen är, förutom utrikeshandelsministern:

 • Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
 • Carin Jämtin, generaldirektör på Sida
 • Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande Volvo Group AB, ordförande European Round Table for Industry samt styrelseordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
 • Frédéric Cho, ordförande för Sweden-China Trade Council och grundare av Frédéric Cho Advisory AB
 • Hanne Melin Olbe, Global Competition Counsel på eBay Inc och medlem i Europeiska kommissionens strategiska policyforum om digitalt entreprenörskap
 • Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet och f.d. VD för Stockholm Environment Institute
 • Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren
 • Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
 • Rune Bjerke, styrelsemedlem för Norsk Hydro, kommittémedlem i Norge mot 2025 och f.d. VD för DNB ASA
 • Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO)
 • Till gruppen knyts även ett antal internationella experter, som bidragit med sina perspektiv:
 • Deborah Elms, grundare och VD för Asian Trade Centre samt ordförande för The Advisory Board of the Asia Business Trade Association
 • Gabriel Zucman, Associate professor of economics på UC Berkeley
 • Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning och Storbritanniens f.d. premiärminister
 • Martin Sandbu, Financial Times europeiska ekonomikommentator
 • Susan Schwab, strategisk rådgivare på Mayer Brown’s International Trade Practice och handelsrepresentant under president Bush