Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Flera åtgärder med anledning av flyktingsituationen och kriget i Ukraina

Publicerad

Vid en pressträff på torsdagen presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman flera nya åtgärder kopplade till flyktingsituationen och Rysslands krig mot Ukraina. Vid pressträffen medverkade även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ladda ner:

En jämnare fördelning av boendeplatser över landet

Boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet ska fördelas jämnare över landet. Det framgår i en lagrådsremiss som regeringen beslutade i dag. Det innebär bland annat att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När ansökan har lämnats in omfattas dessa personer även av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagrådsremiss: Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

– Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner fick ta ett mycket stort ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll och med en jämn fördelning över hela landet, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Samordningsnummer för de som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med att få ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Inom kort kommer regeringen därför besluta att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Det innebär att personerna inte själva behöver ansöka om detta hos Skatteverket. Samordningsnumret kommer även underlätta kontakterna med vård och skola. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt.

Gemensam EU-plattform för registreringar

Det är viktigt för regeringen att länderna inom EU ska kunna utbyta information om vilka som har registrerats med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Detta för att säkerställa att personer får tillgång till sina rättigheter i ett land men inte kan utkräva sina rättigheter i flera medlemsstater samtidigt. EU-kommissionen har på mycket kort tid tagit fram en teknisk lösning för detta som ska kunna börja användas redan den 31 maj.

– Detta är nödvändigt för att vi ska ha kontroll över vilka som befinner sig i EU och motverka missbruk, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Ukrainska medborgare som vill flytta tillbaka

Regeringen avser inom kort att ge Migrationsverket i uppdrag att öka beredskapen för att stödja ukrainare som vill återvända till sitt hemland.

Migrationsverket ska analysera behovet av insatser för att stödja de ukrainska medborgare som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige och som vill flytta tillbaka till Ukraina. Migrationsverket ska även föreslå lämpliga insatser för ett frivilligt återvändande efter att uppehållstillståndet har löpt ut.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.