Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Finland och Sverige stärker samarbetet för att driva industrins gröna omställning

Publicerad

Finlands och Sveriges näringsministrar har idag uttryckt en gemensam politisk vilja att intensifiera samarbetet i industripolitiska frågor där ländernas intressen och kunnande möts.

Det finns mycket att vinna på att arbeta tillsammans eftersom Finland och Sverige har liknande, ambitiösa målsättningar för den gröna omställningen och en liknande näringslivsstruktur.

Syftet med samarbetet är bl.a. att befrämja investeringar i den industriella gröna omställningen, hantera gemensamma utmaningar och utnyttja potentialen i de norra regionernas industrikoncentrationer. Ett av målen är även att fördjupa samarbetet på EU-nivå för att få större genomslag för den nordiska synen på konkurrenskraftsfrågorna.

– Sverige och Finland har en lång gemensam historia med ett stort fokus på industri samt en gemensam syn på de industripolitiska frågorna inom EU. Det ger oss en god grund för att fördjupa vårt samarbete för att ge ytterligare fart i den gröna omställningen samt stärka våra länders konkurrenskraft och skapa fler jobb, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.    

Inom många sektorer och mellan regionerna existerar det redan välfungerande samarbeten, t.ex. inom råvaru- och batterisektorerna. Genom att utnyttja det kunnande som redan finns kan vi bygga vidare på och stärka vårt samarbete inom industripolitiken.

– Båda länderna har en liknande situation i fråga om energiomställningen. Våra utmaningar och möjligheter är gemensamma. Vi har lyssnat noggrant på näringslivets förslag. Vi litar på företagens aktivitet för att stärka samarbetet, säger Finlands näringsminister Mika Lintilä.

 

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Nina Alatalo
Tjänstemannamedarbetare hos Finlands näringsminister Mika Lintilä
Telefon +35 829 504 71 71