Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Ernkrans deltar i högnivåmöte i Bryssel om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Publicerad

Idag samlas ministrar, FN-representanter och civilsamhällesdeltagare för att stärka den globala tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och uppmärksamma redan uppnådda resultat.

Kvinnors, flickors och hbtqi-personers tillgång till SRHR är en hög prioritet för regeringen. Samtidigt är tillgången till SRHR långt ifrån en självklarhet på många håll i världen.

– Kvinnor, flickor och hbtqi-personer världen över saknar fortfarande tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Som Sveriges SheDecides Champion har jag, tillsammans med regeringen, ett ansvar att stå upp för den rätten. Alla människor ska få bestämma om vem de vill älska, med vem och när de vill ha sex, ha barn, och gifta sig, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

I år är det fem år sedan Sverige var med och grundade den politiska rörelsen SheDecides för allas tillgång till SRHR. Rörelsen kom till som en motreaktion på Trumpadministrationens SRHR-politik och har sedan start haft som mål att varje kvinna och flicka ska ha rätt att bestämma när, med vem och hur många barn de vill ha. SheDecides verkar bland annat för utökad tillgång till preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning samt säker och laglig abort.

Biståndsminister Ernkrans är sedan mars 2022 Sveriges nya SheDecides champion.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf