Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avgiften för nationella id-kort sänks tillfälligt

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillfälligt sänka ansök­nings­avgiften för natio­nella id-kort, som är giltiga rese­hand­lingar vid resor inom EU och Schengen.

Det finns i nuläget en omfat­tande efter­frågan för förny­else av rese­hand­lingar. I pan­demins spår råder samtidigt stör­ningar i material- och leverantörs­kedjorna, och den leveran­tör som trycker pass­böcker har på grund av det höga trycket fått svårare att leverera den mängd pass­böcker som Polis­myndig­heten och de svenska med­borgarna efter­frågar. Vad gäller de natio­nella identitets­korten är situa­tionen dock en helt annan: där är leverans­tiden cirka en vecka och det finns inga problem med produktions- eller leverans­förmåga.

För att med­borgare ska få en giltig rese­handling utfärdad inom rimlig tid har regeringen därför beslutat att tillfälligt sänka ansök­nings­avgiften för de natio­nella identitets­korten till 100 kronor, efter en hem­ställan från Polis­myndig­heten

– Polis­myndig­heten gör allt de kan för att lösa passitua­tionen. Med ett natio­nellt id-kort kan man resa fritt inom EU och Schengen. Det är också dit de allra flesta reser under sommar­månaderna, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Den tillfälligt sänkta ansök­nings­avgiften för natio­nella identitets­kort gäller bara om sökanden inte vid samma ansök­nings­tillfälle ansöker om pass. Annars uppgår avgiften fortsatt till 400 kronor.

Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren