Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredningen om preventiva tvångsmedel får ett utvidgat uppdrag

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel. Uppdraget handlar bland annat om att se över i vilken utsträckning Ekobrottsmyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter kan använda sig av den så kallade inhämtningslagen.

Inhämtningslagen reglerar brottsbekämpande myndigheters möjligheter att i underrättelseverksamhet inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation. Tillstånd till inhämtning kan ges antingen för brott med lägst två års minimistraff eller för vissa särskilt angivna samhällsfarliga brott.

Framför allt Ekobrottsmyndigheten har påtalat behovet av en utvidgning av inhämtningslagen, eftersom myndigheten i princip inte handlägger några brott med ett minimistraff om fängelse i två år. Även Polismyndigheten och Tullverket har efterfrågat ett utvidgat tillämpningsområde. Därför får nu Utredningen om preventiva tvångsmedel i uppdrag att utreda frågan om inhämtningslagen vidare.

De delar av uppdraget som omfattas av dessa tilläggsdirektiv ska slutredovisas senast den 31 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh