Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande

Publicerad

Bostadsminister Johan Danielsson har i dag tagit emot betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad från utredare Eva Nordström. I betänkandet lämnas förslag på ett startlån som ska underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Utredningens uppdrag har bland annat varit att ge förslag på hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas.

– Vi vet att det är många i dag som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Regeringen har sett ett behov av åtgärder som underlättar inträdet inte bara på hyresmarknaden utan också den ägda bostadsmarknaden. Här skulle ett startlån kunna var en lämplig sådan åtgärd. Jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter för att ta ställning till det utredningen har kommit fram till, säger bostadsminister Johan Danielsson.

I betänkandet, som nu ska remitteras, föreslår utredningen ett startlån med följande utformning:

  • startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare
  • den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger
  • startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårdnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor
  • de bolåneaktörer som vill kunna erbjuda startlån betalar en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader för garantin
  • med förstagångsköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig därmed inte endast till unga utan även till andra grupper som har likartade utmaningar när det gäller kontantinsatsen till ägt boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det

Utöver startlån har utredningen gjort vissa andra överväganden om andra tänkbara åtgärder utöver startlån men där lämnas inga närmare förslag.

 

Presskontakt