Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att se över hur information med brottsbekämpande myndigheter ska kunna utbytas i så stor utsträckning som möjligt för att effektivisera brottsbekämpningen.

För att kunna förebygga och bekämpa brottslighet är behovet av information stort för de brottsbekämpande myndigheterna, inte minst på grund av den organiserade brottslighetens komplexa metoder och breda spektrum av brottstyper. Därtill krävs krafttag för att motverka att unga personer dras in i kriminalitet. 

Dir. 2022:37 Förbätt­rade möjlig­heter att utbyta informa­tion med brotts­bekämpande myndig­heter 

– Vi måste vända på varje sten för att få bukt med gängkriminaliteten. För att undvika informationsluckor som kan utnyttjas av kriminella måste brottsbekämpande myndigheter kunna utbyta uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt att, i god tid, fånga upp varningssignaler så att barn och unga inte dras in i kriminalitet eller rekryteras av kriminella nätverk, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren ska kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter. Syftet är att effektivisera brottsbekämpningen genom att förbättra informationsutbytet utan att det medför ett oproportionerligt intrång i enskildas personliga integritet.

Till särskild utredare utser regeringen Stefan Holgersson, kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Senast den 31 oktober 2023 ska uppdraget redovisas.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren