Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ukrainsk översättning och anpassning av informationsverige.se

Publicerad

Regeringen ger Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att översätta delar av webbplatsen informationsverige.se till ukrainska och anpassa den till personer som beviljats uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Informationsverige.se är Länsstyrelsernas gemensamma webbplats med information om det svenska samhället. Den vänder sig primärt till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och innehåller översatt information om till exempel boende, vård, utbildning och arbete. Där finns också länkar till översatt information hos myndigheter som är centrala för den som är ny i Sverige, bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Webbplatsen finns idag översatt till tio språk, däribland ryska och engelska.

Uppdrag om översättning och anpassning av informationsverige.se

Med anledning av det ökade antalet personer från Ukraina som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige, finns ett behov av information om det svenska samhället på ukrainska. I uppdraget ingår att säkerställa att informationen görs tillgänglig löpande.

– Under flyktingsituationen 2015 var portalen till stor hjälp för flyktingarna som kom. Den kommer nu att ha en viktig funktion i mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2022.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock