Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige stöttar Ukraina med materiel för att säkra landets energiförsörjning

Publicerad

För att stötta Ukraina och bidra till att säkra landets energiförsörjning har regeringen beslutat att Svenska kraftnät får överlåta materiel som kan användas för att reparera landets elnät.

– En säker elförsörjning är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i Ukraina. Sverige bidrar nu med materiel som kan användas för att reparera elnät som har förstörts under kriget. Rysslands invasion av Ukraina är oförsvarlig och regeringen agerar med sanktioner mot Ryssland och genom att stötta Ukraina och stärka Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Svenska kraftnät har via European Network of Transmission System Operators fått en förfrågan från Ukraina om att bidra med materiel för att reparera elnät. Svenska kraftnät för en dialog med mottagare av materialet i Ukraina, och samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ordna transporter.

Svenska kraftnät har därför gjort en framställan till regeringen om att få överlåta materiel till Ukraina från det beredskapslager som finns för reparation av elnät. Verket bedömer att materielet kan undvaras utan att det påverkar den svenska beredskapsförfrågan. Regeringen har idag den 21 april beviljat Svenska kraftnäts framställan.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta:

Exempel på materiel som Svenska kraftnät överlåter till Ukraina är: reglar, trummor, linvagnar, isolatorer och diverse reparationsmaterial, till exempel stag och linhållare samt kläder och fallskydd.