Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige och Danmark vill värna särskilda transitkorridorer i Öresundsregionen

Publicerad

I samband med Nordenminister Anna Hallbergs besök i Öresundsregionen tillkännager Sverige och Danmark sin gemensamma ambition att värna transitkorridorerna till Bornholm respektive Kastrup flygplats.

Ladda ner:

Att danskar ska kunna resa mellan Själland och Bornholm över Sverige, och att svenskar ska kunna resa mellan Sydsverige och Köpenhamns flygplats Kastrup, är av stor betydelse för medborgare och näringsliv. Därför tillkännager nu Sverige och Danmark en gemensam ambition om att i största möjliga utsträckning värna dessa s.k. transitkorridorer, även vid införandet av eventuella framtida inreserestriktioner.

En dialog om transitfrågor inleddes efter statsrådet Hallbergs förra besök i Öresundsregionen. Det är denna dialog som nu gett resultat.

– Under pandemin har vi som regeringar tvingats göra svåra avvägningar som i hög grad påverkat livet för framför allt de som bor i gränsregionerna. Min förhoppning är att det gemensamma uttalande vi gör idag kan skapa en ökad grad av förutsägbarhet för medborgare, näringsliv och arbetsplatser i Sverige och Danmark, säger Anna Hallberg.

Fri rörlighet över gränsen och den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen lyfts fram i uttalandet. Med erfarenheter från pandemin, och med tanke på eventuella framtida kriser, vill man försäkra sig om att transitkorridorerna ska ges en speciell status. Visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region är fortsatt prioriterad.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren