Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenskt jordbruk i vårändringsbudgeten

Publicerad

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen i propositionen för årets vårändringsbudget åtgärder som syftar till att stötta det svenska jordbruket. Den stödmiljard som tidigare har aviserats utökas genom att skattenedsättningen för diesel som används i jord- och skogsbruk föreslås höjas tillfälligt så att jord- och skogsbrukare under en 12-månaders period i princip inte kommer att betala någon skatt på sin dieselanvändning.

Med förslaget sänks skatten på drivmedel tillfälligt för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att öka återbetalningen av koldioxidskatt och därutöver införa återbetalning av energiskatt. Detta innebär att kostnaden för den tidigare aviserade skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet utökas till 800 miljoner kronor.

I vårändringsbudgeten för 2022 ingår även det tidigare aviserade tillfälliga ekonomiska stödet på 300 miljoner kronor till gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen. För administration av stödet tillförs Länsstyrelsen 11 miljoner kronor och Jordbruksverket 1 miljon kronor.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Faktaruta

Skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet föreslås utökas med 1,42 kronor per liter under perioden 1 juli till 30 september 2022 och med 2, 47 kronor per literunder perioden 30 september 2022 till 31 juni 2023. Tillsammans med ytterligare aviserade nedsättningar av dieselskatten innebär således regeringens förslag att jord- och skogsbrukare under den nämnda tolvmånadersperioden i princip inte kommer att betala någon skatt på sin dieselanvändning.