Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger tilläggsuppdrag till Tullbefogenhetsutredningen

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om att ge Tullbefogenhetsutredningen fyra tilläggsuppdrag. Utredningen får bland annat i uppdrag att överväga om Tullverket ska ges bättre möjligheter att använda förverkad egendom i utbildningssyfte för att kunna bedriva brottsbekämpning på ett effektivt sätt. Utredningen får även i uppdrag att analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor.

Tullbefogenhetsutredningen har i uppdrag att genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Syftet med utredningen är att skapa en överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter. Utredningen får nu fyra tilläggsuppdrag.

Utredningen får i uppdrag att:

  • Utreda om Tullverket ska få möjligheter att behålla förverkad egendom, som vapen eller fordon, för att använda vid utbildning och hundträning. Tullverket har idag endast möjlighet att träna på förverkad narkotika och för att kunna bedriva brottsbekämpning på ett effektivt sätt bör myndigheten ges motsvarande möjligheter som Polismyndigheten har.
  • Utreda om Tullverket ska få möjlighet att biträda åklagare vid utredningar om självständigt förverkande.
  • Genomföra en översyn av det tullrättsliga sanktionssystemet. Genom översynen kan Tullverket få tillgång till sanktioner som är mer ändamålsenliga och lämpade utifrån dagens behov.
  • Analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor samt se över behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen om straff för smuggling.

− Alla myndigheter ska ha de verktyg och befogenheter som behövs för att bekämpa kriminalitet. Genom att tulltjänstemän och sökhundar får bättre möjligheter att träna på förverkad egendom ökar deras utsikter att påträffa egendom som smugglas in i landet, som t.ex. vapen, narkotika och explosiva varor, säger finansminister Mikael Damberg.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 14 juli 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle slutredovisa den 16 maj 2022 ska i stället redovisas den 2 september 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio