Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Rättsligt stöd för öppna data

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Därmed genomför Sverige EU-direktivet om öppna data och tar ett viktigt steg i den digitala omvandlingen av samhället.

– Den digitala ekonomin behöver öppna data. Vi ger nu offentlig sektor ett rättsligt stöd för ett öppet, säkert och effektivt tillgängliggörande av data. Öppna data är en förutsättning för den fortsatta digitala omvandlingen av samhället och kan skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheter och utveckla artificiell intelligens, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den 20 juni 2019 beslutade Europaparlamentet och rådet direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Direktivet syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden öppna data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande.

Den offentliga sektorn står för en stor del av produktionen av de datamängder som hela det digitala samhället bygger på. Att ta vara på de värden som en ökad tillgång till data kan skapa skulle därmed kunna bidra till att öka tillväxten i samhället.

Den nya lagen innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, eller en rättighet för enskilda att få tillgång till data. Lagen ska gälla när en myndighet, ett offentligt styrt organ eller ett offentligt företag frivilligt eller med stöd i annan författning tillgängliggör data i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas. I lagen införs det krav på bland annat i vilka format som olika slag av data ska göras tillgängliga, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen