Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Odling på mark i träda tillåts under 2022

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig ökning av råvarupriser och negativ påverkan på både utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter. Det är viktigt att EU och Sverige i rådande världsläge vidtar åtgärder för att säkra produktionen av livsmedel och foder. Regeringen har därför fattat det formella beslutet att trädor får användas för bete, skörd eller odling utan att det påverkar jordbrukarnas förgröningsstöd.

Efter påtryckningar från Sverige och andra medlemsländer har EU-kommissionen beslutat att medlemsstaterna får tillåta att mark som är anmäld som träda får användas till bete, skörd eller odling, utan att rätten till stöd går förlorad. Det gäller trädor som används för att uppfylla kraven på ekologiska fokusarealer och kravet på att odla flera grödor i förgröningsstödet. Regeringen har beslutat att genomföra undantaget genom en ändring av förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare.

Det beslutade undantaget gäller under 2022. Regeringen har i EU argumenterat för att undantaget redan nu bör utvidgas även till 2023.

Information om undantaget har sedan en tid tillbaka funnits tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida så att jordbrukarna kunnat förbereda sig i avvaktan på det formella beslutet.

Presskontakt

Kajsa Loord
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 075 97 31
e-post till Kajsa Loord