Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Katastrofskadeskydd till rennäringen i vårbudgeten

Publicerad

Med anledning av stora kostnadsökningar för foder och svåra betesförhållanden som innebär att renar behöver stödutfodras föreslår regeringen i propositionen för årets vårändringsbudget en förstärkning till rennäringen med 10 miljoner kronor. Förstärkningen syftar till att stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar.

Många renskötselföretag befinner sig i en ekonomiskt besvärlig situation delvis till följd av Coronapandemin men även de senaste årens väderförhållanden. Årets vinter har varit särskilt problematisk med svåra betesförhållanden i vissa områden. Därutöver har kostnaderna för foder stigit betydligt.

I syfte att stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar föreslår regeringen därför en förstärkning till rennäringen med 10 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney