Försvarsmakten får miljötillstånd för övningsverksamhet på Gotland

Publicerad

Regeringen har slutligt prövat frågan om tillstånd enligt miljöbalken till militär övningsverksamhet på Tofta skjutfält, söder om Visby, på Gotland och ger Försvarsmakten tillstånd. Regeringens beslut innebär ingen ändring av verksamhetens totalram när det gäller antalet skott eller övningsdagar i förhållande till det överklagade beslutet från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholms län, men ökar flexibiliteten genom färre restriktioner gällande när och var skjutövningar får genomföras.

– Gotland är ett strategiskt mycket viktigt område i händelse av en kris eller krig. Med regeringens beslut ges Försvarsmakten bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på Gotland, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Beslutet innebär att Försvarsmakten ges tillstånd för militär övningsverksamhet på Tofta skjutfält.  Tillståndet omfattar även skjutning med tungt artilleri in mot skjutfältet från fem grupperingsplatser utanför skjutfältet. Regeringens beslut innebär ingen ändring av verksamhetens totalram när det gäller antalet skott eller övningsdagar i förhållande till det överklagade beslutet från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholms län, men ökar flexibiliteten i tillståndet genom färre restriktioner när det gäller när och Försvarsmakten får skjutövningar. Antalet skjutdagar på södra och norra delen av skjutfältet utökas och villkor som reglerar övningstider justeras för att öka flexibiliteten i tillståndet och därmed skapa bättre förutsättningar för Försvarsmakten att fullgöra sitt uppdrag på Gotland. I övrigt föreslås smärre justeringar av ett antal övriga villkor i förhållande till det överklagade tillståndet.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Tofta skjutfält på Gotland

Tofta skjutfält, strax söder om Visby, spelar en avgörande roll för Försvarsmaktens uppdrag på Gotland. Verksamheten innebär betydande bullerstörningar för ett stort antal närboende och även begränsningar av möjligheterna till bebyggelse- och samhällsutveckling. Området har även höga värden för naturvård och friluftsliv.