Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Matilda Ernkrans deltar i givarkonferens för Moldavien i Berlin

Publicerad

Rysslands militära aggression mot Ukraina har orsakat stora flyktingströmmar till flera grannländer, däribland Moldavien. I ljuset av detta arrangeras en givarkonferens för Moldavien i Berlin den 5 april. Syftet med konferensen är att visa tydligt stöd för Moldavien inom ett antal områden relaterade till effekterna av Rysslands aggression mot Ukraina.

De stora flyktingströmmarna har en stor påverkan på Ukrainas grannländer. Detta gäller inte minst Moldavien, som är det land i Europa som har mottagit flest flyktingar per capita, och är ett av de fattigaste länderna i Europa.

Kvinnor och barn är särskilt utsatta i konflikter och på flykt från dem. För Sverige är det viktigt att lyfta kvinnor och barns situation samt deras möjlighet till påverkan. Åtgärder för att undvika människohandel och exploatering är ett viktigt ämne att behandla under konferensen.

– Sverige deltar i givarkonferensen för att visa vårt enade stöd till Moldavien för det ansvar som landet visat i tider av kris. EU måste stödja de länder i Ukrainas närområde som har tagit emot många ukrainska flyktingar under den senaste månaden. Sverige är sedan tidigare en viktig biståndsgivare till Moldavien och planerar just nu att kunna fatta ett beslut om ytterligare stöd om 40 miljoner kronor till Moldaviens stödfond, för att bidra till ytterligare stärkt kapacitet, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige har ett långvarigt reformsamarbete med Moldavien, vilket i år uppgår till ungefär 15 miljoner euro. Stödet går till det lokala civila samhället, FN-organ och andra typer av organisationer i Moldavien som bland annat arbetar med samhällsbyggande, mänskliga rättigheter och klimat. Som respons på den akuta krisen har Sverige nyligen också bidragit med 10 miljoner kronor till UNHCR:s arbete samt 10 miljoner kronor till Unicef. Sverige bidrar också genom EU, som har anslagit 20 miljoner euro för att hantera flyktingkrisen. 

I givarkonferensen deltar representanter för EU:s medlemsstater, G7 och Norge samt företrädare för ett antal organisationer såsom Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och FN. Utöver flyktingsituationen i Moldavien kommer även andra relaterade frågor att diskuteras under konferensen, till exempel gränsbevakning, bekämpning av korruption och de ökade risker för människohandel som konflikten innebär. Biståndsminister Matilda Ernkrans har nyligen besökt Moldavien mot bakgrund av flyktingkrisen den 14–15 mars.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf