Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ursprungsgarantier för gas, kyla och värme

Publicerad

Regeringen har lagt fram en proposition till riksdagen att det på sikt ska finnas möjlighet för de som producerar gas, kyla och värme att få ursprungsgarantier för var energin kommer från, till exempel för att visa på att ursprunget är förnybart.

Ursprungsgarantier används för att visa på ursprunget från energi. I dag finns ursprungsgarantier bara för el. Den som producerar el från till exempel vindkraft kan begära att få ursprungsgarantier utfärdade av Energimyndigheten. Ursprungsgarantierna kan sedan säljas till en elleverantör som använder dem för att visa på att el som levererats kommer från en viss typ av energikälla. Ursprungsgarantierna används främst för att visa att el har ett förnybart ursprung, men ursprungsgarantier kan även utfärdas för el som inte är förnybar.

I propositionen föreslås att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för producenter av el. Det är frivilligt för producenter att ansöka om ursprungsgarantier.

Innan lagändringarna träder i kraft behövs en europeisk standard. Den standarden håller nu på att förhandlas i EU. Lagändringarna om utfärdande av ursprungsgarantier för gas, värme och kyla föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagändringarna är en del av genomförandet av det omarbetade förnybartdirektivet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och t.f. hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström