Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att fördela medel till utbildningar för nyanlända för att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna ett förnyat uppdrag att fördela medel till utbildningsprojekt för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att fler med utländsk vårdutbildning eller arbetslivserfarenhet ska komma in på arbetsmarknaden och därmed också stärka svensk hälso- och sjukvård.

– Vi behöver ta tillvara den stora kompetens som finns hos nyanlända och asylsökande. Det är viktigt för att säkra bemanningen inom hälso- och sjukvården och för att ge fler en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Efter att Ryssland invaderade Ukraina har antalet människor som flyr Ukraina ökat snabbt. Många som kommer till Sverige vill börja jobba. En förutsättning för att tillvarata kompetens är att det finns utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning att tillgå, säger socialminister Lena Hallengren.

Länsstyrelserna får för uppdragets genomförande använda 4 miljoner kronor under 2022. De som kan ansöka om medel är både privata och offentliga aktörer som till exempel anordnar utbildningar i svenska språket eller annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2023. Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2017 haft regeringens uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström