Ukraina och den svenska arbetsmarknaden

Publicerad

Efter att Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari har antalet människor som lämnar Ukraina ökat snabbt. Vid en pressbriefing i dag redogjorde arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman för vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden för personer som omfattas av tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ladda ner:

Mass­flykts­direk­tivet som EU har beslutat att aktivera innebär bland annat att personer som flytt från Ukraina kan ges ett uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd. Uppehållstillståndet gäller inledningsvis till den 4 mars 2023 men det finns möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

– Många som kommer nu vill börja jobba. Utgångspunkten är också att man ska kunna försörja sig genom arbete eller eget sparande. En person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får också arbetstillstånd, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som har rätt att arbeta i Sverige har också möjlighet att skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten kan på olika språk ge tips, råd och stöd om arbetsmarknaden och att söka jobb i Sverige. Det finns redan idag många tillfälliga lediga jobb att söka.

– Vi har redan sett exempel på arbetsgivare som är intresserade av att anställa personer från Ukraina. Det är mycket välkommet. Till alla arbetsgivare som har behov av arbetskraft vill jag säga att om ni inte redan har kontakt med Arbetsförmedlingen, ta kontakt, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz