Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med extra stöd till UNHCR och Unicef för att hjälpa människor på flykt

Publicerad

Rysslands militära aggression mot Ukraina orsakar stora flyktingströmmar till flera grannländer, däribland Moldavien. Med anledning av den humanitära kris som nu uppstått i Moldavien till följd av Rysslands invasion har regeringen beslutat om att utöka stödet med 10 miljoner kronor till FN:s barnfond Unicef och en utbetalning av extra stöd på 10 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Mot bakgrund av den förvärrade flyktingsituationen i Moldavien har regeringen beslutat att utöka stödet till FN:s barnfond Unicef med 10 miljoner kronor för 2022 samt göra en ytterligare utbetalning om 10 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Syftet är att stärka stöd och skydd till de ukrainska flyktingar som tagit sig till Moldavien, varav en stor andel är barn. Sedan tidigare har regeringen genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidragit med 4,5 miljoner kronor till nödboenden för flyktingar.

Biståndsministern är sedan igår, den 14 mars, på besök i Moldavien för att förstå situationen för de som flytt från Ukraina, och deras behov.

– Moldavien har gjort ett enormt arbete med att ta emot hundratusentals ukrainska kvinnor och barn som flytt det pågående kriget i Ukraina, men de behöver omvärldens och Sveriges stöd. Under mitt besök har jag själv sett det omfattande arbetet som har gjorts, men kriget är inte över än. Moldavien kommer behöva internationellt stöd för att fortsatt kunna hantera den flyktingkris som uppstått med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, och särskilt kunna säkra tryggheten för de många barn som tvingas fly. Här kommer pengarna vi nu beslutat om göra stor nytta, säger biståndsminister Matilda Ernkrans. 

Sverige och Moldavien har goda bilaterala relationer och Sverige ger ett omfattande och långsiktigt bistånd till landet, med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling, miljö och klimat. Det svenska stödet har ökat kraftigt och uppgår nu till nästan 160 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf