Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt straff för gravfridsbrott

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen skärpta straff för allvarliga fall av grav­frids­brott, vilket bland annat omfattar vandali­sering av grav­platser och stympning av lik.

Straffet för gravfridsbrott har inte ändrats på nästan 30 år och maximi­straffet är idag fängelse i två år. För att bättre åter­spegla brottslig­hetens allvar föreslår regeringen att ett grovt gravfrids­brott ska införas med ett straff på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott 

– Att vanställa eller bränna upp en kropp innebär inte bara en grov kränkning av den avlidne, det kan också försvåra polisens arbete att utreda brott. Därför skärper vi nu kraftigt straffen för de mest allvarliga fallen av grav­fridsbrott, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I proposi­tionen lämnas också förslag om bland annat vilka brott som normalt ska bedömas som grova. Det kan handla om att ett lik stympats, bränts eller gömts undan för att det inte ska upptäckas. Det kan också handla om vandali­sering av begrav­nings­platser. I de allvarligaste fallen är avsikten att den övre delen av straff­skalan ska användas när straff döms ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren