Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regler för studiestöd som gällt under pandemin kommer stegvis tas bort

Publicerad

Under våren 2020 initierade regeringen flera förändringar inom studiestödet för att öka tryggheten för studerande under covid-19-pandemin. Mot bakgrund av att covid-19 från och med den 1 april inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom påbörjar regeringen nu en stegvis avveckling av de tillfälliga bestämmelserna inom studiestödet.

– Ett tryggt studiestöd är en förutsättning för att många vuxna ska kunna studera. Under pandemin har det varit viktigt för regeringen att studerande inte skulle riskera att stå utan försörjning om undervisningen skulle behöva ställas in helt och hållet på grund av rådande restriktioner. I Sverige blev en nedstängning av högskolan dock aldrig aktuell. Nu är läget än mer stabilt och bestämmelserna kommer därför stegvis tas bort, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har i dag beslutat om flera ändringar som rör förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta. Från och med den 1 april 2022 kommer studerande i Sverige inte längre att ha rätt att behålla studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband med åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Motsvarande bestämmelser för studerande utomlands träder i kraft något senare, den 1 juli 2022, eftersom det kan vara ett annat läge i andra länder med exempelvis större nedstängningar (så kallade lockdowns). Tilläggslånet inom studiemedlen har också tillfälligt höjts under 2021 och 2022. Dessa bestämmelser ska fortsätta att gälla året ut och förordningen upphävs därför vid utgången av 2022.

Regeringen har också beslutat om en ändring i förordningen om utbildningsbidrag. Studerande vid den särskilda kompletterande pedagogiska utbildningen för forskarstuderande har under pandemin haft rätt att behålla utbildningsbidraget vid en eventuell nedstängning. Från och med den 25 april 2022 tas även denna möjlighet bort.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Tf. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren