Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill göra resursfördelningen mellan skolor mer likvärdig

Publicerad

I en proposition lägger regeringen fram förslag för att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän. Bland annat föreslås att hemkommunen ska göra ett avdrag för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret när bidraget till en enskild huvudman beräknas.

Kommuner har ansvar för att alla barn som bor i kommunen får den utbildning som barnet har rätt till och får en plats i en skola nära hemmet. Kommunen är därför skyldig att ta emot elever till exempel om det sker inflyttning till kommunen eller en fristående skola läggs ner. Det så kallade skolplaceringsansvaret innebär merkostnader för de kommunala huvudmännen som huvudmännen för fristående skolor inte har. När kommunen beräknar bidraget till enskilda huvudmän i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska därför ett avdrag göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret. Förslaget syftar till att de enskilda huvudmännen inte ska få ersättning för ett ansvar som de inte har.  

– Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det är orimligt att resursfördelningen i dag inte tar hänsyn till det större samhällsansvar och de merkostnader kommunerna har. Vi ska inte ersätta fristående skolor för ett ansvar de inte har. De här förslagen stärker möjligheten för alla elever att få en likvärdig utbildning, oavsett om de går på en kommunal eller fristående skola, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Bestämmelserna om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och reglerna för kommunernas resursfördelning förtydligas. Ersättning till enskilda huvudmän för fristående förskolor, skolor eller fritidshem ska – i de fall det är hemkommunen som beslutar om grundbeloppet – ges med ett grundbelopp som består av dels en basersättning för olika kostnadsslag såsom undervisning, lokaler och elevhälsa, dels en strukturersättning. Strukturersättningen ska fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Fördelningen kan till exempel göras efter socioekonomiska faktorer, eller fördelas för elever i resursskolor, för nyanlända elever eller på någon annan grund.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången för bidrag för kalenderåret 2024.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren