Regeringen bjöd in till samtal om säsongsarbetskraft inom de gröna näringarna

Publicerad

Med anledningen av kriget i Ukraina bjöd landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag in branschrepresentanter inom de gröna näringarna till samtal inför odlings- och skogsvårdssäsongen 2022.

Syftet med måndagens möte var att få en gemensam bild av de utmaningar som finns för kommande odlings- och skogsvårdssäsong. Regeringen kommer tillsammans med de gröna näringarna diskutera behovet för att säkra livsmedelsproduktionen och skogsvården nu och i framtiden. Behovet att diskutera frågorna ha aktualiserats med anledning av kriget i Ukraina.

– I arbetet med att stärka Sverige är konkurrenskraftiga gröna näringar centralt. För att säkra fortsatt tillväxt inom de gröna näringarna spelar kompetensförsörjningen en viktig roll, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Pandemin och kriget har blixtbelyst sårbarheten inom vissa branscher som från och till är beroende av utländsk arbetskraft. Vi behöver minska den sårbarheten bland annat genom satsningar på stärkt kompetensförsörjning. Regeringen fortsätter utbyggnationen av kunskapslyftet och allt fler elever väljer att gå på naturbruksgymnasier med inriktning mot de gröna näringarna. Arbetsförmedlingen arbetar också sedan lång tid tillbaka med flera olika insatser som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein