Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen beslutar att bidra med olja ur beredskapslager

Publicerad

Regeringen har beslutat att Sverige ska bidra med 75 000 ton olja ur beredskapslagren till Internationella energibyråns (IEA) gemensamma lageravtappning. Syftet är att stabilisera oljemarknaden och hantera en eventuell störning i tillförsel av olja till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

– Risken för störningar på oljemarknaden har ökat markant efter Rysslands invasion av Ukraina. Marknadsläget var ansträngt redan innan invasionen. Det är nu viktigt att IEA:s medlemsländer skickar en samordnad signal om att IEA är redo att agera om oljetillförseln hotas, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den 1 mars 2022 enades IEA:s medlemsländer om en gemensam lageravtappning under en månad om totalt 60 miljoner fat olja från medlemsländernas beredskapslager.

Regeringens beslut avser 75 000 ton oljeekvivalenter, vilket motsvarar cirka 551 000 fat olja. Det innebär att Sverige bidrar med ca 3 procent av det svenska beredskapslagret under perioden 18 mars-18 april 2022. Sveriges bidrag utgör knappt en procent av IEA-ländernas totala lageravtappning.

Det svenska bidraget till den gemensamma lageravtappningen har inte någon betydande påverkan på svensk försörjningstrygghet.

Sveriges exponering mot ryska energiprodukter är förhållandevis låg. I nuläget är myndigheternas bedömning att det inte finns någon akut risk för Sveriges energiförsörjning.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta om beredskapslager:

Sveriges beredskapslager ägs och lagras av oljebolagen, som enligt lag har en plikt att alltid se till att det finns ett lager som motsvarar minst 90 dagars importbehov. Alla länder som är med i EU eller IEA har ett krav att hålla minst 90 dagars lager. I och med regeringens beslut sänks ägarnas lagringsplikt så att den beslutade volymen görs tillgänglig för marknaden.
IEA bildades 1974 efter oljekrisen då OECD-länderna konstaterade att man behövde minska sina ekonomiers sårbarhet mot avbrott i oljeleveranser. Sedan IEA bildades har det bara genomförts lageravtappningar vid tre tidigare tillfällen.