Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Oschysta affärsmetoder på elhandelsmarknaden ska åtgärdas

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen i syfte att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

– Vi ska ta tillbaka kontrollen och ha en trygg elhandel. Det finns vissa elhandelsbolag som använder sig av oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. Nu ger vi ett uppdrag för att kunna stärka lagstiftningen på området. Du som kund ska kunna lita på att bolagen är seriösa. säger energi- och digitaliseringsminsiter Khashayar Farmanbar.

Bakgrunden till uppdraget är att det har skett en ökning av klagomålsärenden till Energimarkandsinspektionen, Konsumenternas energimarkandsbyrå och Konsumentverket med koppling till tvivelaktiga affärsmetoder på elhandelsmarkanden. Det kan exempelvis handla om att kunden fått felaktig information inför ett byte av elavtal eller att avtalen säljs in som utan bindningstid men som sedan visar sig ha väldigt långa uppsägningstider, Energimarknadsinspektionen har identifierat 11 konkreta åtgärdsförslag och nästa steg är att ta fram lagändringsförslag utifrån dessa.

Energimarknadsinspektionen ska redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2023.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen