Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Omfördelning av medel i arbetet mot segregation

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i Delegationen mot segregations (Delmos) regleringsbrev som innebär en omfördelning av medel för statsbidrag. Syftet är att säkerställa kvaliteten i arbetet mot segregation.

I riksdagens beslut om statens budget för 2022 framgick att myndigheten Delmos ska avvecklas. Regeringen bedömer därför att det saknas förutsättningar för myndigheten att hantera statsbidrag till kommuner och regioner samt till organisationer inom det civila samhället under 2022. I stället får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare medel till kommuner för sociala insatser i utsatta områden.

– För att behålla kvalitet och kontinuitet i vårt fortsatta arbete för att minska och motverka segregation ser vi nu till att fördela om resurser och uppdrag till andra myndigheter, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Beslutet om ändringar i myndighetens regleringsbrev innebär bland annat att:

  • Inga nya medel fördelas till kommuner och regioner enligt förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation.
  • Inga nya medel fördelas till organisationer i civilsamhället enligt förordning 2018:119 om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation. 
  • Vissa medel kvarstår som Delmos får använda för att fullfölja redan ingångna ekonomiska åtaganden och till administration.
  • Drygt 218 miljoner kronor överförs till Socialstyrelsen för att fördelas till kommuner inom uppdraget om sociala insatser i utsatta områden.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz