Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad finansiell information i brottsbekämpningen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen. Dessutom föreslår regeringen bland annat att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet ökar.

I en proposition föreslår regeringen en ny lag för att genomföra EU:s direktiv om finansiell information. Syftet är att utöka möjligheterna för vissa brottsbekämpande myndigheter att utbyta finansiell information och analys med Finanspolisen, samt med vissa brottsbekämpande myndigheter i andra EU-länder.

Prop. 2021/22:127 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

− Det här förslaget gör det enklare för myndigheter att utbyta finansiell information i syfte att förhindra brottsupplägg. Det är ett viktigt verktyg, både för underrättelsearbetet och mer konkreta brottsutredningar, som kommer kunna slå mot bland annat grov organiserad brottslighet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslås även lagändringar som innebär att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren