Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nytt rättsligt stöd för öppna data

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data. Lagen genomför EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och främjar den offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra öppna data.

– Data är grunden för den digitala ekonomin. Att skapa ett rättsligt stöd för att offentlig sektorn på ett öppet, säkert och effektivt sätt ska kunna tillgängliggöra data är ett viktigt steg i den digitala omvandlingen av samhället. Öppna data är en förutsättning för innovation, för att skapa nya lösningar och tjänster, effektivisera verksamheter och utveckla artificiell intelligens, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. 

Den 20 juni 2019 beslutades EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Direktivet syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden öppna data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande.

Den offentliga sektorn står för en stor del av produktionen av de datamängder som hela det digitala samhället bygger på. Att ta vara på de värden som en ökad tillgång till data kan skapa skulle därmed kunna bidra till att öka tillväxten i samhället.

Den nya lagen innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, eller en rättighet för enskilda att få tillgång till data. Lagen ska gälla när till exempel en myndighet, ett offentligt styrt organ eller ett offentligt företag frivilligt eller med stöd i annan författning tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen införs det krav på bland annat i vilka format som olika slag av data ska göras tillgängliga, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och t.f. hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström