Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin tas bort

Publicerad

Regeringen påbörjar nu avvecklingen av flera av de tillfälliga bestämmelser som har gällt för skolor under covid-19-pandemin. Den 1 april tas både skolors möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning och Skolverkets möjlighet att ställa in de nationella proven bort.

På grund av pandemin beslutade regeringen i mars 2020 om en tillfällig förordning som innebär att det går att anpassa skolverksamheten på olika sätt som i vanliga fall inte är möjligt enligt skollagen. Syftet var att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge eleverna den utbildning de har rätt till trots pandemin. Förordningen har ändrats flera gånger för att anpassas efter rådande förhållanden.

– De allra flesta mår bäst när de får vara i skolan. Regeringens linje har därför hela tiden varit att undervisning så långt som möjligt ska bedrivas på plats. Nu är läget tillräckligt stabilt för att påbörja en avveckling av de nu gällande undantagsbestämmelserna på skolområdet, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 
        
Den 1 april tas huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordningen bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med  detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Även Skolverkets möjlighet att ställa in nationella prov och rektorns möjlighet att enligt förordningen sätta betyg i stället för läraren tas bort. 

Bestämmelser som möjliggör för skolor att hantera konsekvenser av pandemin kommer dock att finnas kvar. Huvudmännen kommer att behöva följa upp konsekvenser av hög frånvaro bland barn, elever, lärare och annan personal, och elever kan till exempel behöva ta igen missad undervisning. Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Tf. pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg