Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern sammankallar nationella rådet för livsmedelsstrategin

Publicerad

Onsdag den 30 mars sammankallar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg det nationella rådet för livsmedelsstrategin. Syftet är att diskutera hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedelskedjans förutsättningar och hur målen i livsmedelsstrategin kan uppnås.

– Livsmedelsberedskapen och livsmedelsförsörjningen en viktig del i regeringens arbete att stärka Sverige. I det längre perspektivet är det viktigt att vi når målen i livsmedelsstrategin och kan öka den svenska marknadsandelen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det nationella rådet för livsmedelsstrategin initierades 2017 i samband med att den nationella livsmedelsstrategin antogs. Rådet ska vara rådgivande för regeringens arbete med genomförandet av livsmedelsstrategin. Det innefattar diskussioner och överläggningar i olika strategiskt viktiga frågor och åtgärder för att identifiera de utmaningar och möjligheter som livsmedelskedjan står inför.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.