Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman deltar på extrainsatt ministerrådsmöte

Publicerad

I dag deltar integrations- och migrationsminister Anders Ygeman i ett extrainsatt möte i EU:s råd för rättsliga- och inrikes frågor (RIF), med anledning av situationen i Ukraina.

Ministrarna ska på mötet i Bryssel diskutera samordningen av ett antal aspekter kring EU:s mottagandet av de som flyr kriget i Ukraina. De kommer särskilt att fokusera på hur materiellt och finansiellt stöd från medlemsstaterna ska användas, hur resor och transporter av skyddsbehövande inom EU kan samordnas, hur överföringen av skyddsbehövande från Moldavien ska gå till samt kontrollen av EU:s yttre gräns och säkerhetsaspekter.

– Sverige står redo att fortsätta att bidra i gemensamma internationella och europeiska stödinsatser, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

På det senaste ministerrådsmötet den 4 mars 2022 beslutade EU enhälligt att inrätta en mekanism för tillfälligt skydd av personer på flykt från Ukraina, det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att medborgare i Ukraina och tredjelandsmedborgare som har skyddsstatus i Ukraina ges ett omedelbart tidsbegränsat skydd i EU.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz