Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte övningen Cold Response 2022

Publicerad

Den 25 mars besökte försvarsminister Peter Hultqvist övningen Cold Response 2022 i Norge tillsammans med försvarsministrarna från de övriga nordiska länderna. Övningen som huvudsakligen genomförs i Nordnorge samlar cirka 30 000 deltagare från 27 nationer, varav omkring 1 500 svenska soldater och officerare.

Peter Hultqvist stående utomhus omgiven av soldater.
Peter Hultqvist på besök på övningen Cold Response 2022. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sverige deltar med ett antal markförband som tillsammans utgör en reducerad brigadstridsgrupp som organiseras tillsammans med finska förband. Dessutom deltar flygvapnet med förband ur Norrbottens flygflottilj, F 21, med Jas 39 Gripen. Totalt deltar cirka 150 soldater och officerare från F 21.

– Sveriges deltagande syftar till att stärka vår nationella försvarsförmåga och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och mot vårt närområde. Deltagandet i övningen är viktigt för att fortsatt utveckla samarbete med våra nära partners, med de nordiska länderna och med Nato. Genom sådana här övningar visar vi vilka resurser vi kan mobilisera om det skulle behövas, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Svenskt bidrag till Cold Response 2022

Det svenska deltagandet vad gäller markförband utgörs av cirka 1 500 soldater och officerare från Norrbottens regemente, Norrlands dragonregemente, Bodens artilleriregemente, Göta trängregemente, Ledningsregementet, Livgardet, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Arméstaben och Markstridsskolan.

Övningen genomförs med markövningsområde i flera delar av Norge. Markövningsområdet i norra Norge sträcker sig från Narvik i söder till Finnmark i norr men huvuddelen av övningen för den svensk-finska brigadstridsgruppen genomförs i Troms fylke.

För Sveriges del innebär det att övningen till viss del berör svenskt territorium, dels genom till- och fråntransporter av utländska förband till övningen, men även genom att mindre övningsmoment genomförs i norra Sverige.

Genomförs vartannat år

Cold Response genomförs i mars månad vartannat år. Förutom Norge och Sverige deltar Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Turkiet och USA i övningen.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson

Cold Response 2022

Övningen genomförs den 14 mars–1 april 2022 och äger i huvudsak rum i de norra delarna av Norge. Totalt planeras för upp till cirka 30 000 deltagare från 27 länder. Inbjudna nationer är Nato-medlemsländer och partnerländer, pfp-nationer. Övningen är en återkommande norsk multinationell övning i samverkan med Nato. Sverige har deltagit i Cold Response sedan 2006.