Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om en effektivare upphandlingstillsyn remitteras

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om en effektivare tillsyn vid upphandling. Syftet med förslaget är att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

I promemorian föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift. Möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift förslås dessutom utvidgas. Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift föreslås också förlängas och taket på upphandlingsskadeavgiften höjas.

– Det är viktigt att Konkurrensverket har bra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och kontrollera att upphandlingslagarna följs. Med förslagen stärks möjligheten att agera när de upphandlande myndigheterna och enheterna inte följer upphandlingsreglerna och säkerställer att våra skattepengar används rätt, säger civilminister Ida Karkiainen.

I promemorian föreslås även att Konkurrensverket ska kunna förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling och om riktlinjer avseende beaktande av vissa samhällsintressen om förslagen i promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen genomförs. Sådana förelägganden ska kunna förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering