Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förändrat uppdrag för utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan

Publicerad

Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan får fler uppdrag. Regeringen vill nu att utredningen även ska undersöka hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett förstatligande och hur statens ansvar för komvux kan stärkas.

För att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola av hög kvalitet tillsatte regeringen utredningen om ett statligt huvudmannaskap för kommunala skolor i december 2020. En särskild utredare fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Nu vill regeringen förändra uppdraget.

– Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling och vi behöver mer statlig styrning för att komma ifrån marknadsskolan. Det kan finnas andra vägar till stärkt statligt ansvar för skolan än att staten blir huvudman. Därför utvidgar vi nu utredningens uppdrag, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Utredarens ursprungliga uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för kommunala skolor kvarstår. Utöver det ska utredaren nu bland annat

  • analysera hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett förstatligande,
  • föreslå hur enskilda huvudmän ska omfattas när staten i högre grad tar ansvar för skolväsendet utom förskolan,
  • undersöka hur alternativen för att öka statens ansvar för skolväsendet kan ge ett större inflytande för staten över enskilda huvudmäns etablering,
  • analysera hur statens ansvar för komvux kan stärkas, och
  • analysera vad konsekvenserna blir för förskolan om huvudmannaskapet för skolformen är oförändrat medan övriga skolformer i skolväsendet får ett förändrat huvudmannaskap.

Utredningstiden förlängs till den 21 oktober 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren