Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Extrainkallat möte med Handelspolitiska rådsgruppen, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har kallat till ett extrainsatt möte med den Handelspolitiska rådsgruppen, på grund av Rysslands oprovocerade anfallskrig mot Ukraina. Med utgångspunkt i det geopolitiska läget ska gruppen diskutera vad händelseutvecklingen innebär för Sveriges och Europas handel.

Utrikeshandelsminister Hallberg initierade den Handelspolitiska rådsgruppen 2020. Gruppen har sedan dess mötts regelbundet med syftet att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter corona och bidra med olika perspektiv till diskussionerna om framtidens handelspolitik. Mot bakgrund av kriget i Ukraina har dessa frågeställningar blivit än mer relevanta.

– Redan innan Rysslands invasion av Ukraina stod den fria handeln inför stora utmaningar. Världen befinner sig fortfarande i en pandemi. När många länder nu vänder sig inåt och vi ser ökade tecken på protektionism, är det viktigare än någonsin att stå upp för den öppna och fria handeln. Därför har jag kallat till ett extrainsatt möte med rådets medlemmar, säger Anna Hallberg.

Med sina olika erfarenheter kan rådets experter bidra till att göra den framtida handelspolitiken mer robust, menar Anna Hallberg:

– I tider av kris och osäkerhet är det en styrka att vi i Sverige har nära kontakt och samarbete mellan politiken och övriga delar av samhället. Jag förväntar mig mycket intressanta diskussioner under rådsgruppens sammanträde, säger Anna Hallberg.

Handelspolitiska rådsgruppen

Den Handelspolitiska rådsgruppen består av ett antal personer med vitt skilda erfarenheter från näringslivet, myndigheter, fackföreningsrörelsen, civilsamhället och akademin. Målet är att få fram nya idéer och initiativ om handel som ett verktyg för förändring. Handelspolitiska rådsgruppens arbete kommer att presenteras i en slutrapport under våren.

Medlemmar i den handelspolitiska rådsgruppen, förutom utrikeshandelsministern

 • Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
 • Carin Jämtin, generaldirektör på Sida
 • Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande Volvo Group AB, ordförande European Round Table for Industry samt styrelseordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
 • Frédéric Cho, ordförande för Sweden-China Trade Council och grundare av Frédéric Cho Advisory AB
 • Hanne Melin Olbe, Global Competition Counsel på eBay Inc och medlem i Europeiska kommissionens strategiska policyforum om digitalt entreprenörskap
 • Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet och f.d.VD för Stockholm Environment Institute
 • Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren
 • Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
 • Rune Bjerke, styrelsemedlem för Norsk Hydro, kommittémedlem i Norge mot 2025 och f.d. VD för DNB ASA
 • Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO)

Internationella experter som även knyts till gruppen

 • Deborah Elms, grundare och VD för Asian Trade Centre samt ordförande för the Advisory Board of the Asia Business Trade Association
 • Gabriel Zucman, Associate professor of economics på UC Berkeley
 • Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning och Storbritanniens f.d. premiärminister
 • Martin Sandbu, Financial Times europeiska ekonomikommentator
 • Susan Schwab, strategisk rådgivare på Mayer Brown’s International Trade Practice och handelsrepresentant under president Bush