Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark träffar tyska arbetsmarknadsministern om minimilöner

Publicerad

Idag onsdag den 30 mars kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att ha ett digitalt möte med Tysklands arbetsmarknadsminister Hubertus Heil. Under mötet kommer de att diskutera förhandlingarna av EU-direktivet om minimilöner. På mötet deltar även Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv och Torbjörn Johansson från LO.

-Regeringen fortsätter i nära samarbete med arbetsmarknadens parter ett aktivt påverkansarbete för att säkerställa att förslaget även i de fortsatta förhandlingarna respekterar den svenska partsmodellen. Inget i förslaget får leda till krav på att Sverige ska införa lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal. Den svenska modellen ska värnas, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I oktober 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ramverk om tillräckliga minimilöner i EU. Den svenska regeringen har i nära dialog med arbetsmarknadens parter arbetat för att EU-kommissionens förslag ska vara förenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Både regeringen och parterna har arbetat mycket aktivt för att påverka förslaget så den svenska modellen skyddas. I december 2021 besökte Eva Nordmark tillsammans med representanter från LO och Svenskt Näringsliv den franska arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne i Paris för att diskutera de fortsatta förhandlingarna om EU-direktivet. Frankrike har ordförandeskapet i EU och företräder därmed medlemsstaterna i de trilogförhandlingar som nu sker med Kommissionen och Europaparlamentet.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein