Pressmeddelande från Socialdepartementet

Det ska bli lättare att välja vårdcentral

Publicerad

Regeringen vill göra det enklare för patienter att lista sig på en vårdcentral och att alla ska få samma möjlighet att lista sig hos den vårdcentral som man väljer. Därför får nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram föreskrifter om listningstjänst för vårdval och E-hälsomyndigheten i uppdrag att ge förslag på hur en nationell listningstjänst för vårdval i primärvården ska kunna inrättas i statlig regi.

Utvecklingen till en nära vård, där reformeringen av primärvården är en del, är ett omfattande arbete som pågått under många år och involverar många aktörer. Regeringen tar nu ytterligare steg i primärvårdsreformen. I den proposition, Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform (prop. 2021/22:72), som regeringen har lämnat till riksdagen föreslås att regionen ska vara skyldig att tillhandahålla en elektronisk listningstjänst och patienten ska få information om listningstjänsten. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att förbereda arbetet med att meddela föreskrifter om bland annat listnings­tjänsternas innehåll, kösystem och hur val av utförare ska kunna göras på annat sätt än genom listningstjänsten. Arbetet med uppdraget ska ske under förutsättning att riksdagen beslutar att anta propositionen.

E-hälsomyndigheten ges samtidigt i uppdrag att kartlägga, analysera och ge förslag på hur en nationell listningstjänst för vårdval i primärvården ska kunna inrättas i statlig regi. I propositionen gör regeringen bedömningen att en nationell listningstjänst bör inrättas.

Båda uppdragen ska redovisas senast den 13 januari 2023.

Bakgrund

I december 2021 beslutade regeringen om propositionen Ökad kontinuitet och effektivitet i vården (prop. 2021/22:72) som är den andra propositionen inom regeringens primärvårdsreform. Propositionen innehåller lagförslag om att val av vårdcentraler och liknande vårdenheter i primärvården ska ske genom listning. Regionen ska vara skyldig att tillhandahålla en elektronisk listningstjänst och patienten ska få information om listningstjänsten. I propositionen gör regeringen bedömningen att en nationell listningstjänst bör inrättas i nästa steg.

I propositionen föreslås även bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om listningstjänstens innehåll, kösystem och val av utförare på annat sätt än genom listnings¬tjänsten. Vidare ska det framgå av patientlagen att det är där man är listad som man ska få kunna få välja en fast läkarkontakt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.