Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åtgärder för att skydda jägare och främja jakt- och viltarbetet

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändring i Naturvårdsverkets instruktion för att myndigheten ska främja brukandet av vilt som resurs. Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda behov av författningsändringar i syfte att skydda uppgifter kopplade till jakt och jägare.

Regeringen har nyligen beslutat att ge Naturvårdsverket ett tydligt främjandeuppdrag när det gäller jakt- och viltfrågor och därmed stärka myndigheten i detta uppdrag. Jakten som till exempel fritidssyssla eller näring, viltskådning, besöksnäring och förädling av kött är viktigt för landsbygden men även för hela Sverige och bör främjas.

– Jakt- och viltfrågor är viktiga för mig som landsbygdsminister. Jag är därför nöjd över att kunna berätta att regeringen har beslutat att ändra i Naturvårdsverkets instruktion och ge ett tydligt uppdrag till myndigheten att medverka till att främja brukande av vilt som resurs, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Regeringen ger idag även Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och samlat redovisa behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt jaktlagstiftningen i syfte att förhindra spridning av uppgifter om personer som kan inneha jaktvapen.

– Regeringen ska under kommande år vända på varje sten för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen. Ett led i detta är att förhindra att skjutvapen hamnar i kriminellas händer. Det är därför viktigt att förhindra att uppgifter om personer som kan inneha jaktvapen sprids, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Naturvårdsverket ska inom uppdraget även utreda behov av författningsändringar i syfte att förebygga hot och trakasserier riktade mot den som ansöker om skyddsjakt eller genomför beslutad jakt.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney