Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg bjuder in Sveriges handelskammare

Publicerad

Med anledning av kriget i Ukraina bjuder Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, in Sveriges samtliga regionala handelskammare till ett möte tisdag den 1 mars.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har löpande dialog med näringsliv, företagare och myndigheter samt branschorganisationer med flera. Dialogen har intensifierats den senaste tiden för att lyssna till, utbyta information och planera för hur man möter de utmaningar som Sveriges handelsföretag står inför i kölvattnet av kriget.

– Ryssland har startat ett oförsvarligt krig i Europa. Folk dör och familjer flyr för sina liv. Vi står eniga i Sverige, Europa och den fria världen. Kriget måste få ett slut. Som utrikeshandelsminister är jag mån om de svenska exportföretagen och hur handeln påverkas. Jag samlar nu därför alla regionala handelskamrar för att utbyta information om hur svenska företag påverkas runt om i landet, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Anna Hallberg har bjudit in Sveriges samtliga Handelskammare för möte den 1 mars. Syftet med mötet är att få en uppdaterad lägesbild samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur det regionala näringslivet påverkas av Rysslands invasion av Ukraina.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg