Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth på högnivåmöte om flygets klimatomställning

Publicerad

Den 3–4 februari deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth vid ett högnivåmöte om hållbart flyg som arrangeras i Toulouse under det franska ordförandeskapet i EU.

– Flyget behövs, men flyget måste ställa om. Ska omställningen vara möjligt måste Europa ta på sig ledartröjan. Vi vill därför se höjda ambitioner och ökade krav på förnybart bränsle i tanken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det övergripande temat för mötet är minskade koldioxidutsläpp och en hållbar flygsektor. I det ingår frågan om hållbara flygbränslen och även europeisk koordinering av ett långsiktigt globalt klimatmål för den internationella civila luftfarten.

Under mötet ska en deklaration med fokus på flygets klimatomställning antas. Deklarationen lyfter bland annat fram flygets roll och behovet av att minska flygets klimatpåverkan i linje med Parisavtalets temperaturmål. 

Under mötet kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth bland annat att betona vikten av att de medlemsstater som så önskar ska kunna gå före och ställa högre krav på inblandning av hållbara flygbränslen än den föreslagna minimistandarden. Denna fråga uppmärksammas också i ett brev till Europeiska kommissionen som Danmark tagit initiativ till och som även Sverige, Tyskland, Finland, Nederländerna, Österrike och Luxemburg skrivit under.

Infrastrukturministern kommer även lyfta den uppmärksammade frågan om risken för tomma flyg i Europa. Tomas Eneroth kommer efterlysa att kommissionen ska vara beredd att agera för att stoppa de så kallade spökflygen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström