Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth bjuder in till remissmöte om Trafikverkets förslag till nationell plan

Publicerad

Torsdag den 10 februari bjuder infrastrukturminister Tomas Eneroth in regionala företrädare och Sveriges kommuner och regioner till ett digitalt remissmöte om Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen.

Regeringen mottog i november 2021 Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022–2033. Förslaget är ute på bred remiss där kommuner, regioner, näringslivet och civilsamhället kan lämna synpunkter. Remissmötet är ett komplement till det skriftliga förfarandet.

– Jag ser fram emot att lyssna in synpunkter på Trafikverkets förslag. Hur den slutliga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2022. Utgångspunkten för regeringen är att öka Sveriges konkurrenskraft och se till att vi klarar klimatomställningen. Vi ska hålla ihop stad och landsbygd och göra så att fler kan arbetspendla, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern har under den närmaste veckan bjudit in till möten med flera berörda aktörer för att inhämta synpunkter. Under torsdagens digitala möte kommer respektive region att få möjlighet att ge sin syn på planförslaget. Tomas Eneroth möter näringslivet måndagen den 14 februari och civilsamhället onsdagen den 16 februari.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Bakgrund:

Regeringen överlämnade i våras en historiskt stor infrastrukturproposition till riksdagen samt gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Trafikverket redovisade uppdraget till regeringen den 30 november. Förslaget har sedan skickats på remiss med sista svarsdag den 28 februari 2022.

Därefter tar den politiska processen vid och regeringen avser att under våren 2022 fatta beslut om ny nationell plan för transportinfrastrukturen.