Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i utvecklingsländer

Publicerad

För att stärka FN:s förmåga att analysera och hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker i utvecklingsländer ökar Sverige stödet till FN:s klimatsäkerhetsmekanism upp till 14,75 miljoner kronor för år 2022. Verksamheten syftar till att minska risken att klimatförändringarnas effekter, såsom långvarig torka, återkommande översvämningar och skogsbränder, i förlängningen leder till ökade spänningar och konflikt i världens mest klimatutsatta och sårbara länder.

- Det är glädjande att Sverige kan bidra till att bättre belysa sambanden mellan klimatförändringarna och konflikt i de mest klimatutsatta och sårbara utvecklingsländerna. FN:s klimatsäkerhetsmekanism har starkt bidragit till FN:s arbete i några av världens mest utsatta länder såsom i Somalia, Västafrika och Sahelregionen, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Behovet av att förstärka integreringen av klimat och säkerhet i verksamheten och öka förståelsen av kopplingarna mellan klimatförändringarnas effekter och mänsklig och internationell säkerhet ökar i takt med att klimatförändringarna accelererar. FN-mekanismen, som initierades av Sverige år 2018, stödjs idag finansiellt av fem länder – Sverige, Tyskland, Norge, Storbritannien och Irland. Den är ett samarbete mellan FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s miljöprogram UNEP och FN:s avdelning för politiska och fredsbyggande frågor (DPPA).

Sveriges fortsatta och ökade finansiella stöd till FN-mekanismen bidrar till en ökad närvaro av expertis i fler av de mest klimatutsatta länderna genom tex. FN-missioner, FN:s landkontor och regionala institutioner. I december 2020 befann sig 80% av FN:s personal i fredsbevarande missioner i länder som är starkt utsatta för klimatförändringarna.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf