Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige deltar i valobservationsinsatser

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att Sverige under 2022 ska delta i valobservationsinsatser som arrangeras av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE):s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

–  Att bidra till fria, rättvisa, transparenta och demokratiska val är en viktig del av det svenska demokratistödet. Genom att delta i valobservationsinsatser bidrar Sverige till att stödja val i OSSE:s deltagarstater, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Valobservationer bidrar till att stärka valprocessers legitimitet och att stärka tilltron till valresultatet. Valobservationer är också viktiga för att dokumentera eventuella felaktigheter och valfusk.

Efter varje valobservation ger ODIHR rekommendationer för hur valprocessen och valsystemet kan stärkas i det aktuella landet. 

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering, utbildning och sekundering av de svenska observatörerna.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf