Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i EU:s valobservationsinsatser 2022

Publicerad

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i EU:s valobservationsinsatser under 2022. Bland de länder som EU prioriterar för insatser i år finns Östtimor, Colombia, Angola, Kenya, Libanon, São Tomé och Príncipe, Lesotho, Guinea och Palestina.

Valobservationsinsatser stödjer genomförandet av fria, rättvisa och transparenta val. Valobservation genom internationella och nationella aktörer minskar risken för felaktigheter och valfusk och stärker därmed tilltron till valresultatet och ger valprocessen legitimitet.

Observatörerna ger även rekommendationer på hur valprocesser och valsystemet kan stärkas i respektive land.

- Genom valobservation bidrar Sverige till att stärka demokratiska processer och öka demokratiskt deltagande. Detta är särskilt angeläget i dessa tider när demokratin utmanas på flera håll i världen, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering och utbildning av svenska observatörer. Svenska observatörer kommer också att kunna delta i observationsinsatser som genomförs av Carter Center och Organisationen för amerikanska stater (OAS).

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf